tu jesteś:   STRONA GŁÓWNA
Poznaj Tatry
NATURA
   Zielony Świat Tatr
   Zwierzęta Tatr
   Klimat, Skały i Wody
   Kronika wydarzeń przyrod.
KULTURA
   Historia
   Etnografia
Filmy edukacyjne
AUDYCJE RADIOWE
ATLAS ROŚLIN
ATLAS GRZYBÓW
ATLAS ZWIERZĄT
PANORAMY TATR
INNE GÓRY
BLOG / NEWSY
WSPÓŁPRACA


BLOG / NEWSY
WAŻNE
 dodano: 13 Czerwca 2011Wiele razy narzekałem np. w ostatnim kwartalniku "Tatry", że Tatry są wprawdzie dobrze opisane pod względem topograficznym, ale fatalnie przebadane pod względem przyrodniczym (poza roślinnością), dlatego przygotowaliśmy w Parku szereg zagadnień, które mogłyby stać się dla kogoś inspiracją do podjęcia badań. Wczoraj usłyszałem od studenta, że nie będzie prowadził badań w TPN bo tutaj uniwersytet taki czy owaki ma jakoby zastrzeżony teren. Dlatego podkreślam, że nikt, żaden profesor, ani żadna uczelnia nie ma wyłączności na Park w jakimkolwiek zakresie i nigdy tak nie traktowaliśmy tej sprawy. Ktokolwiek byłby zatem zainteresowany prowadzeniem badań w TPN ZAPRASZAMY! 


Propozycje problemów badawczych istotnych dla zarządzania obszarem
Tatrzańskiego Parku Narodowego

 

1.      Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych

·         Inwentaryzacja i monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków w ramach obszaru Natura 2000 Tatry – PLC120001

·         Monitoring stanu rzadkich (oraz specjalnej troski) gatunków roślin i zwierząt, występujących w TPN

·         Rozmieszczenie i uwarunkowania ekologiczne występowania drobnych ssaków (gryzonie i owadożerne)

·         Struktura gatunkowa ptaków poszczególnych pięter klimatycznych

·         Ekologia i rozmieszczenie płazów i gadów

·         Ekologia i struktura gatunkowa łasicowatych

·         Ichtiofauna potoków i stawów tatrzańskich

·         Charakterystyka różnych grup systematycznych świata bezkręgowców

·         Monitoring stanu zdrowotności dużych ssaków na obszarze TPN

·         Badania genetyczne tatrzańskich ekotypów drzew

·         Geodynamika Tatr i obszarów przyległych

·         Procesy geomorfologiczne kształtujące rzeźbę Tatr i inwentaryzacja zjawisk im towarzyszących

·         Zasoby wodne Tatr oraz warunki przepływu podziemnego

 

2.      Wpływ działalności człowieka na ekosystemy Tatr

·         Wpływ oddziaływania wielkoskalowego ruchu turystycznego na zachowanie poszczególnych gatunków zwierząt

·         Znaczenie korytarzy ekologicznych na funkcjonowanie ekosystemów tatrzańskich

·         Flora synantropijna Tatr i Podtatrza

·         Monitoring sukcesji lasu na terenach nieleśnych

·         Monitoring zabiegów ochronnych wykonywanych przez TPN (np. przebudowa drzewostanów, wykaszanie polan)

·         Badania dotyczące oddziaływania różnych form aktywności człowieka na poszczególne ekosystemy TPN

·         Wielkości, rozkład i struktura ruchu turystycznego na obszarze TPN

·         Monitoring zanieczyszczeń dalekiego i bliskiego zasięgu oraz ich oddziaływanie na poszczególne ekosystemy TPN

·         Inwentaryzacja i ocena wpływu zjawisk antropogenicznych zmieniających mikrorzeźbę Tatr

 


Szczegółowe propozycje tematyki prac magisterskich lub licencjackich z zakresu turystyki, prawa, socjologii, zagospodarowania przestrzennego.

 

·        Świadomość przyrodnicza turystów odwiedzających Tatrzański Park Narodowy

·        Turystyka zorganizowana w TPN

·        Turystyka transgraniczna w Tatrach

·        Ruch pieszy i samochodowy na drodze do Morskiego Oka w godzinach nocnych

·        Ruch turystyczny na szlakach w rejonie Kuźnic w godzinach nocnych

·        Ruch turystyczny na szlakach Doliny Kościeliskiej i Chochołowskiej w godzinach nocnych

·        Turyści zagraniczni w Tatrzańskim Parku Narodowym

·        Świadomość narciarzy ski-tourowych dotycząca obowiązujących regulacji dotyczących udostępniania TPN dla tej formy aktywności

·        Czy narciarze ski-tourowi przestrzegają obowiązujących regulacji?

·        „Wolontariat dla Tatr” jako forma uspołeczniania ochrony przyrody

·        Zgodność zagospodarowania pozatatrzańskiej części Tatrzańskiego Parku Narodowego i jego bezpośredniego sąsiedztwa, np. w granicach obszaru NATURA 2000 z istniejącymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w gminie / w części gminy Kościelisko/Zakopane/Poronin/Bukowina

·        Samowole budowlane w granicach TPN i obszaru NATURA 2000

·        Postrzeganie straganów i punktów gastronomicznych w bezpośrednim sąsiedztwie punktów wejść do TPN przez turystów

«« Powrót do listy wiadomości
    Drukuj     Wyślij znajomemu    Ilość odwiedzin   5549POZNAJ TATRY Copyright © MATinternet s.c. - Z-NE.PL - ZAKOPANE 1999-2024  ::  13637717 odwiedzin od 2007-01-09   ONLINE: 5